Primář

MUDr. Jindřich Lahovský

– vedoucí lékařské ordinace a alergologie

Životopis

1974 – 1978Gymnázium v Roudnici nad Labem
1978 – 1984Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy v Praze
1984promoce : MUDr.
1984 – 1987sekundární lékař na interních odd. v České Lípě a v nemocnici na Bulovce
1987atestace 1. stupně z interního lékařství
1987 – 1990sekundární lékař na odd. alergologie FN Královské Vinohrady
1990atestace z lékařské imunologie a alergologie
1992lékařské licence pro obor interního lékařství a pro obor lékařské imunologie a alergologie
1992samostatně pracující lékař ve vlastní ordinaci
2003primářská licence pro obor lékařské imunologie a alergologie

Účast na řešení řady výzkumných projektů v oboru jako řešitel i jako organizátor a to i mimo obor alergologie.

Markéta Trojanová

Sestra Praha 8

Vendulka Pešáková

Sestra Praha 5

MUDr. Fyrbachová Mikolášová

Lékařka Praha 8

MUDr. Jaroslav Henzl

Lékař Praha 5