Historie ordinace

Ordinace pro alergologii, lékařskou imunologii a interní lékařství byla otevřena při tehdejším OÚNZ Praha 8 v roce 1987 a oslavila v roce 2012 tedy 25 let svého trvání. Postupně byla převedena pod SAZZ Praha 8 a posléze od 1.9.1992 se stala první privátní ordinací v oboru v Praze. Majitelem se stal MUDr. Jindřich Lahovský, který v ní pracoval od samého počátku. Zdravotní sestrou ordinace byla v letech 1988 až 1992 paní Naďa Řípová a v letech 1987 až 2005 paní Věra Vlčková.

Do roku 1995 sídlila ordinace v ulici Kynická v Praze 8. Poté, co byl dům prodán v privatizaci, byla přemístěna do centrální polikliniky v Mazurské ulici, kde sídlí dodnes.

V odborné činnosti se práce ordinace soustředila na péči o pacientky se sennou rýmou a průduškovým astmatem. Nemalou klientelu tvořili vždy pacienti s ekzémy, ať už atopickými nebo kontaktními. V tomto duchu se vyvíjelo i přístrojové a vyšetřovací zázemí ordinace, které v současné době zahrnuje možnosti vyšetření epikutánními testy, celou škálu prick testů, spirometrická vyšetření, včetně vyšetření bronchoprovokačních testů a také rhinomanometrické vyšetření. Jako jedna z mála tak poskytuje plné diagnostické možnosti v oboru alergologie a klinické imunologie.