Vyšetření plicních funkcí u pacientů po prodělaném covidu 19

Pacienti po prodělaném covidu 19 s plicním postižením by měli být vyšetření, provedeno změření plicních funkcí, zhodnocení stavu a navržena vhodná léčba. Neléčení pacienti jsou ohrožení především rozvojem fibrozy, tj. jizvení plic. Z tohoto důvodu nabízíme : 

  1. Rozebrání a zhodnocení dechových obtíží u pacientů
  2. Provedení úpsirometrických vyšetření se zhodnocením průchodnosti průdušek a kapacity plic
  3. Měření  nasycení krve kyslíkem  v klidu i po zátěži
  4. Kontrolu rtg stavu plic v indikovaných případech
  5. Navržení vhodné léčby