Všechny příspěvky v rubrice: Uncategorized

Výkony a služby nehrazené zdravotními pojišťovnami

Vážení pacienti,

přestože všichni platíme zdravotní pojištění, nebo ho za nás platí stát, skutečné úhrady pojišťoven v letošním roce oproti platnému sazebníku výkonů pro ambulantní specialisty poklesly o 15%. Musíme tedy přistoupit k tomu, že budeme od vás žádat o úhradu za činnosti, které pojišťovny nehradí a které jsme dosud hradili z našich peněz. Jedná se o tyto položky :

1) Vystavování ereceptů nám v obou ordinacích zabere více než 40 hodin měsíčně. Nemáme za to žádnou úhradu od ZP, naopak komplikuje nám to situaci v případě odůvodnění těchto předpisů pojišťovnám.

2) Nárůst počtu pacientů, pro které budeme muset vyčlenit ordinační hodiny. Část z nich se k nám hlásí z pracovišť, které ukončují činnost.

3) Nárůst počtu případů, kdy se pacient na vyšetření objedná a na poslední chvíli nepřijde. Samozřejmě musíme za tuto dobu hradit veškeré náklady.

Chápu, že pro mnohé z vás je současná doba nejednoduchá, pro nás tedy bohužel také. Jak jste ale byli svědky, ministerstvo zdravotnictví upřednostnilo pod tlakem nemocnice, na ambulace bohužel peníze nezbyly.

MUDr. Jindřich Lahovský, vedoucí lékař ordinací

Pokračovat

Vyšetření plicních funkcí u pacientů po prodělaném covidu 19

Pacienti po prodělaném covidu 19 s plicním postižením by měli být vyšetření, provedeno změření plicních funkcí, zhodnocení stavu a navržena vhodná léčba. Neléčení pacienti jsou ohrožení především rozvojem fibrozy, tj. jizvení plic. Z tohoto důvodu nabízíme : 

  1. Rozebrání a zhodnocení dechových obtíží u pacientů
  2. Provedení úpsirometrických vyšetření se zhodnocením průchodnosti průdušek a kapacity plic
  3. Měření  nasycení krve kyslíkem  v klidu i po zátěži
  4. Kontrolu rtg stavu plic v indikovaných případech
  5. Navržení vhodné léčby

 

Pokračovat

Protipylový režim

Pylová sezona je v plném proudu! Pro pylové alergiky je to období, kdy by měli dodržovat protipylový režim : myslíme tím, že je třeba omezit za teplých dní pobyt ve volné přírodě ( kromě jehličnatých lesů a vyšších horských poloh, kde dosud stromy nekvetou), větrání bytu omezit na noc a ranní hodiny, kdy pyl ještě není ve vzduchu, pro sportovní aktivity preferovat uzavřené prostory, především bazény. Jako nevhodné sporty se jeví jízda na kole a běhání. Pro děti platí protipylový režim samozřejmě také, jestliže jsou jejich rodiče pyloví alergici a i když u nich zatím pylová alergie nepropukla. Tedy nenecháváme např. malé děti v kočárku bez toho, že bychom ho např. zakryli ( vhodná je síť proti pylům).

Pokračovat

Jak je to s hrazením naší práce a materiálu zdravotními pojišťovnami ?

Dostávám čas od času tento dotaz. Zdravotní pojišťovny ve svých přehledech opakovaně uvádějí, co za vás uhradily. Je to naprostá nepravda, hradí pouze část výkonů. Systém funguje na historických limitech, tj. na jedno rodné číslo zdravotní pojišťovny proplácejí lékaři to samé jako před 15ti lety + nárůst o povolené procento. Fakticky jsme se dostali do situace, kdy zdravotní pojišťovny tedy proplácejí jen část vykázané péče a klientům tvrdí, že proplácejí  všechnu, protože se samozřejmě nedá určit na kterého pacienta se má rozpočítat nehrazená péče. Fakticky je ovšem snížená pro všechny. Za loňský rok zdravotní pojišťovny v naší ordinaci uhradily :

Všeobecná zdravotní pojišťovna  – proplácí 93% vykázané péče

Vojenská zdravotní pojišťovna – proplácí 89% vykázané péče

Česká národní zdravotní pojišťovna – proplácí 90% vykázané péče

Oborová zdravotní pojišťovna – proplácí 92% vykázané péče

Zdravotní pojišťovna Škoda – proplácí 100% vykázané péče

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – proplácí 94% vykázané péče

Každému pacientovi VZP, VOZP, OZP a ZPMV hradíme ze svých prostředků zdravotní péči cca do výše 400Kč ročně.

MUDr. Jindřich Lahovský, vedoucí lékař ordinací

Pokračovat

Jablka pro alergiky?

Nová adrůda Santana nemá dělat problem alergikům? Většina jablek působí kvůli zkřížené přecitlivělosti reakce u pacientů s alergií na  pyl jarních stromů. Jde především o otok rtů, jazyka, kopřivky. U této odrůdy je avizována vyšší snášenlivost.

 

Pokračovat

Nařízení o ochraně dat – GDPR

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou , na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.

Pokračovat

Advent a alergici

Vánoce

V předvánočním shonu nezapomeňte na Vaši pravidelnou léčbu. Nedoporučujeme zkoušet  během vánoc příliš exotického ovoce, mořských plodů a koření. Potom všem bývají často nepříjemné reakce. Nicméně to nejpodstatnější : užijte si opravdu klidné a spokojené vánoce !

Pokračovat

Co je zajímavého v našich ordinacích ?

V obou ordinacích provádíme kromě rutinních spirometrických vyšetření i podrobné vyšetření nosní průchodnosti, tzv. rhinomanometrii. Jde o nebolestivé vyšetření, kdy se pomocí jemné olivy  s trubičkou vloženou do nosní dírky změří její průchodnost a tlak proudícího vzduchu, což umožní zjistit změny při mnoha nosních chorobách. Provádíme také měření kysličníku dusnatého ve vydechovaném vzduchu, což umožňuje dobře sledovat zánětlivé parametry a tím i aktivitu  průduškového astmatu. Pro pacienty s astmatickými obtížemi provádíme zátěžové vyšetření plicních funkcí, které umožní stanovit zvýšenou dráždivost průdušek na různé podněty. Tam, kde se objevují dechové obtíže ve specifických prostředích dokážeme toto zjistit pomocí přenosných spirometrů. Jestliže máte o tato vyšetření zájem, zeptejte se na ně ošetřujícího lékaře.

Váš MUDr. Jindřich Lahovský, vedoucí lékař ordinací

P.S. Jestliže máte na mne dotazy, podněty nebo připomínky, pište na email: alergoprimar@seznam.cz

 

 

Pokračovat