Všechny příspěvky v rubrice: Uncategorized

Stanovisko k očkování proti Covid 19

Vážení pacienti,

vzhledem k častým dotazům je třeba upřesnit názor na očkování proti covid 19.:

 1. Očkování je dobrovolné, je třeba zvážit, je-li pro Vás větší riziko očkování nebo prodělání covid-19.
 2. Z vedlejších účinků očkování jsou dosud uváděny především alergické reakce a to především reakce na konzervační látky v očkovacím přípravku.
 3. Není jasná další reaktivita, a to u autoimunitních onemocnění, především neurologických. Není známa informace o očkování u těhotných a dětí do 16ti let.
 4. Předpokládáme, že informace o snášenlivosti budou postupně narůstat, jak bude narůstat počet očkovaných.

Doporučujeme tedy nechat se očkovat, jestliže patříte do rizikové skupiny a v případě, že máte známou alergickou reaktivitu nebo autoimunitní onemocnění, konzultovat před očkováním svého ošetřujícího lékaře, v případě alergických chorob tedy alergologa. 

 

MUDr. Jindřich Lahovský

Pokračovat

Nový rok 2020

Přejeme všem našim pacientům hodně zdraví do Nového roku 2021 ! 

 

Kolektivy alergologických ordinací Praha 8 a Praha 5

Pokračovat

Aktuální stanovisko k pandémii COVID-19

Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci doporučujeme následující : 

 1. Specializované ambulance nenavštěvujte s příznaky respiračního onemocnění nebo v karanténě. Svůj stav konzultujte s praktickým lékařem. Měl by rozhodnout, zda je zde podezření na covidovou infekci a v takovém případě Vám vyplnit telefonicky žádanku na výtěr PCR.
 2. Na aplikaci vakcín nepřicházejte s žádným akutním onemocněním, tento požadavek je dlouhodobý a nesouvisí s pandémií.
 3. Nepořádejte rodinné oslavy a osobní setkání s lidmi,  s kterými se běžně nestýkáte. 
 4.  Po návštěvě obchodu a jiných veřejných zařízení používejte desinfekci rukou.
 5. Při pobytu ve vnitřních prostorách budov a v MHD používejte roušku
 6. Telefonujte a pište svým rodinným příslušníkům  a  známým tak, aby jste udrželi sociální kontakty.

Vydržme všichni dokud koronavirus  neomezí vakcinace. Na vývoj vakcín se investují obrovské finanční prostředky, studie s covidem mají na celém světě absolutní prioritu a na rozdíl od skeptiků se domnívám, že vyrobené vakcíny budou velmi slušné úrovně. 

Pokračovat

Režim ordinací během epidemie COVID 19

Vážené pacientky, vážení pacienti našich ordinací,

velmi si vážíme vaší spolupráce v době koronavirové infekce. Schopnost provozovat naše ordinace záleží na možnosti zajistit ochranné pomůcky (respirátory,rukavice, dezinfekce). Jejich používáním chráníme především všechny, kteří nás navštíví. Protiinfekční režim vypadá  takto:

 1. Na návštěvy i aplikaci vakcín je třeba se objednávat. Objednávky jsou stanoveny tak,aby se v ordinaci a čekárně potkávali pacienti jen minimálně a abychom stihli provést dezinfekci pracoviště po každém ošetření.
 2. Na Praze 8 je prováděna ozonace celé budovy každý den v 17,30, proto ordinace v úterý končí dříve. Na Praze 5 je pak prováděna plošná dezinfekce.
 3. Při pobytu v ordinaci prosím neodkládejte zbytečně tašky a bundy. Přijďte prosím samořejmě s rouškou nebo zakrytím obličeje.
 4. Při vstupu do ordinace vám nejprve bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Při teplotě 37,0 a vyšší nebude možné vyšetření uskutečnit.
 5. Lékaři i sestry budou při vyšetření používat respirátory a rukavice, popř. i obličejové štíty.
 6. Recepty vám budou zaslány na mobilní telefon, vezměte ho tedy prosím sebou na vyšetření.
 7. Vyšetření plicních funkcí bude prováděno tak,že po vyšetření bude celá sada  použita na měření dezinfikována. Spotřební materiál jako jsou filtry a naústky budou vyměněny a zlikvidovány.

Prosíme všechny o trpělivost a disciplínu

děkujeme Kolektivy alergických ordinací Praha 8 a Praha 5

 

 

Pokračovat

Jak je to s hrazením naší práce a materiálu zdravotními pojišťovnami ?

Dostávám čas od času tento dotaz. Zdravotní pojišťovny ve svých přehledech opakovaně uvádějí, co za vás uhradily. Je to naprostá nepravda, hradí pouze část výkonů. Systém funguje na historických limitech, tj. na jedno rodné číslo zdravotní pojišťovny proplácejí lékaři to samé jako před 15ti lety + nárůst o povolené procento. Fakticky jsme se dostali do situace, kdy zdravotní pojišťovny tedy proplácejí jen část vykázané péče a klientům tvrdí, že proplácejí  všechnu, protože se samozřejmě nedá určit na kterého pacienta se má rozpočítat nehrazená péče. Fakticky je ovšem snížená pro všechny. Za loňský rok zdravotní pojišťovny v naší ordinaci uhradily :

Všeobecná zdravotní pojišťovna  – proplácí 91% vykázané péče

Vojenská zdravotní pojišťovna – proplácí 85% vykázané péče

Česká národní zdravotní pojišťovna – proplácí 70% vykázané péče

Oborová zdravotní pojišťovna – proplácí 92% vykázané péče

Zdravotní pojišťovna Škoda – proplácí 100% vykázané péče

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – proplácí 87% vykázané péče

Každému pacientovi VZP, VOZP, OZP a ZPMV hradíme ze svých prostředků zdravotní péči cca do výše 300Kč ročně.

MUDr. Jindřich Lahovský, vedoucí lékař ordinací

Pokračovat

Jablka pro alergiky?

Nová adrůda Santana nemá dělat problem alergikům? Většina jablek působí kvůli zkřížené přecitlivělosti reakce u pacientů s alergií na  pyl jarních stromů. Jde především o otok rtů, jazyka, kopřivky. U této odrůdy je avizována vyšší snášenlivost.

 

Pokračovat

Nařízení o ochraně dat – GDPR

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou , na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.

Pokračovat

Co je zajímavého v našich ordinacích ?

V obou ordinacích provádíme kromě rutinních spirometrických vyšetření i podrobné vyšetření nosní průchodnosti, tzv. rhinomanometrii. Jde o nebolestivé vyšetření, kdy se pomocí jemné olivy  s trubičkou vloženou do nosní dírky změří její průchodnost a tlak proudícího vzduchu, což umožní zjistit změny při mnoha nosních chorobách. Provádíme také měření kysličníku dusnatého ve vydechovaném vzduchu, což umožňuje dobře sledovat zánětlivé parametry a tím i aktivitu  průduškového astmatu. Pro pacienty s astmatickými obtížemi provádíme zátěžové vyšetření plicních funkcí, které umožní stanovit zvýšenou dráždivost průdušek na různé podněty. Tam, kde se objevují dechové obtíže ve specifických prostředích dokážeme toto zjistit pomocí přenosných spirometrů. Jestliže máte o tato vyšetření zájem, zeptejte se na ně ošetřujícího lékaře.

Váš MUDr. Jindřich Lahovský, vedoucí lékař ordinací

P.S. Jestliže máte na mne dotazy, podněty nebo připomínky, pište na email: alergoprimar@seznam.cz

 

 

Pokračovat