Všechny příspěvky v rubrice: Uncategorized

Režim ordinací během epidemie COVID 19

Vážené pacientky, vážení pacienti našich ordinací,

velmi si vážíme vaší spolupráce v době koronavirové infekce. Schopnost provozovat naše ordinace záleží na možnosti zajistit ochranné pomůcky (respirátory,rukavice, dezinfekce). Jejich používáním chráníme především všechny, kteří nás navštíví. Protiinfekční režim vypadá  takto:

  1. Na návštěvy i aplikaci vakcín je třeba se objednávat. Objednávky jsou stanoveny tak,aby se v ordinaci a čekárně potkávali pacienti jen minimálně a abychom stihli provést dezinfekci pracoviště po každém ošetření.
  2. Na Praze 8 je prováděna ozonace celé budovy každý den v 17,30, proto ordinace v úterý končí dříve. Na Praze 5 je pak prováděna plošná dezinfekce.
  3. Při pobytu v ordinaci prosím neodkládejte zbytečně tašky a bundy. Přijďte prosím samořejmě s rouškou nebo zakrytím obličeje.
  4. Při vstupu do ordinace vám nejprve bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Při teplotě 37,0 a vyšší nebude možné vyšetření uskutečnit.
  5. Lékaři i sestry budou při vyšetření používat respirátory a rukavice, popř. i obličejové štíty.
  6. Recepty vám budou zaslány na mobilní telefon, vezměte ho tedy prosím sebou na vyšetření.
  7. Vyšetření plicních funkcí bude prováděno tak,že po vyšetření bude celá sada  použita na měření dezinfikována. Spotřební materiál jako jsou filtry a naústky budou vyměněny a zlikvidovány.

Prosíme všechny o trpělivost a disciplínu

děkujeme Kolektivy alergických ordinací Praha 8 a Praha 5

 

 

Pokračovat

Současná pylová situace

Olše lepkavá  28.3.2020: Pylová předpověď na další období z pylové informační služby:

Pro nejbližší období očekáváme i nadále spíše menší množství pylových alergenů v ovzduší s předpokladem zvýšení jejich koncentrace po oteplení. Dominovat bude pyl jasanu. Pylu olše i topolů bude ubývat, naopak přibude pylu jilmu a vrby. Sezona květu minimálně alergizujícího tisu a zahradních cypřišovitých už pozvolna doznívá. Bříza – nejsilnější jarní pylový alergen – je v nižších polohách nachystaná rozkvést. K uvolnění pylu a zahájení pylové sezóny břízy dojde při vhodných povětrnostních podmínkách, tedy při teplém, suchém a větrném počasí, pravděpodobně koncem tohoto nebo v příštím týdnu. Koncentrace vzdušných alergenů bude silně závislá na aktuálním počasí.

Pokračovat

Protipylový režim

Pylová sezona je v plném proudu! Pro pylové alergiky je to období, kdy by měli dodržovat protipylový režim : myslíme tím, že je třeba omezit za teplých dní pobyt ve volné přírodě ( kromě jehličnatých lesů a vyšších horských poloh, kde dosud stromy nekvetou), větrání bytu omezit na noc a ranní hodiny, kdy pyl ještě není ve vzduchu, pro sportovní aktivity preferovat uzavřené prostory, především bazény. Jako nevhodné sporty se jeví jízda na kole a běhání. Pro děti platí protipylový režim samozřejmě také, jestliže jsou jejich rodiče pyloví alergici a i když u nich zatím pylová alergie nepropukla. Tedy nenecháváme např. malé děti v kočárku bez toho, že bychom ho např. zakryli ( vhodná je síť proti pylům).

Pokračovat

Jak je to s hrazením naší práce a materiálu zdravotními pojišťovnami ?

Dostávám čas od času tento dotaz. Zdravotní pojišťovny ve svých přehledech opakovaně uvádějí, co za vás uhradily. Je to až na výjimky u malých pojišťoven naprostá nepravda. Systém funguje na historických limitech, tj. na jedno rodné číslo zdravotní pojišťovny proplácejí lékaři to samé jako před 15ti lety + nárůst o povolené procento. Fakticky jsme se dostali do situace, kdy zdravotní pojišťovny tedy proplácejí jen část vykázané péče a klientům tvrdí, že proplácejí  všechnu, protože se samozřejmě nedá určit na kterého pacienta se má rozpočítat nehrazená péče. Fakticky je ovšem snížená pro všechny. Za loňský rok zdravotní pojišťovny v naší ordinaci uhradily :

Všeobecná zdravotní pojišťovna  – proplácí 71% vykázané péče

Vojenská zdravotní pojišťovna – proplácí 62% vykázané péče

Česká národní zdravotní pojišťovna – proplácí 100% vykázané péče

Oborová zdravotní pojišťovna – proplácí 91% vykázané péče

Zdravotní pojišťovna Škoda – proplácí 100% vykázané péče

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – proplácí 66% vykázané péče

Každému pacientovi VZP, VOZP, OZP a ZPMV hradíme ze svých prostředků zdravotní péči cca do výše 600 Kč ročně.

MUDr. Jindřich Lahovský, vedoucí lékař ordinací

Pokračovat

Jablka pro alergiky?

Nová adrůda Santana nemá dělat problem alergikům? Většina jablek působí kvůli zkřížené přecitlivělosti reakce u pacientů s alergií na  pyl jarních stromů. Jde především o otok rtů, jazyka, kopřivky. U této odrůdy je avizována vyšší snášenlivost.

 

Pokračovat

Nařízení o ochraně dat – GDPR

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou , na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.

Pokračovat

Co je zajímavého v našich ordinacích ?

V obou ordinacích provádíme kromě rutinních spirometrických vyšetření i podrobné vyšetření nosní průchodnosti, tzv. rhinomanometrii. Jde o nebolestivé vyšetření, kdy se pomocí jemné olivy  s trubičkou vloženou do nosní dírky změří její průchodnost a tlak proudícího vzduchu, což umožní zjistit změny při mnoha nosních chorobách. Provádíme také měření kysličníku dusnatého ve vydechovaném vzduchu, což umožňuje dobře sledovat zánětlivé parametry a tím i aktivitu  průduškového astmatu. Pro pacienty s astmatickými obtížemi provádíme zátěžové vyšetření plicních funkcí, které umožní stanovit zvýšenou dráždivost průdušek na různé podněty. Tam, kde se objevují dechové obtíže ve specifických prostředích dokážeme toto zjistit pomocí přenosných spirometrů. Jestliže máte o tato vyšetření zájem, zeptejte se na ně ošetřujícího lékaře.

Váš MUDr. Jindřich Lahovský, vedoucí lékař ordinací

P.S. Jestliže máte na mne dotazy, podněty nebo připomínky, pište na email: alergoprimar@seznam.cz

 

 

Pokračovat