Režim ordinací během epidemie COVID 19

Vážené pacientky, vážení pacienti našich ordinací,

velmi si vážíme vaší spolupráce v době koronavirové infekce. Schopnost provozovat naše ordinace záleží na možnosti zajistit ochranné pomůcky (respirátory,rukavice, dezinfekce). Jejich používáním chráníme především všechny, kteří nás navštíví. Protiinfekční režim vypadá  takto:

  1. Na návštěvy i aplikaci vakcín je třeba se objednávat. Objednávky jsou stanoveny tak,aby se v ordinaci a čekárně potkávali pacienti jen minimálně a abychom stihli provést dezinfekci pracoviště po každém ošetření.
  2. Na Praze 8  i Praze 5 je prováděna ozonace je prováděna ozonace ordinace každý den po skončení provozu.
  3. Při pobytu v ordinaci prosím neodkládejte zbytečně tašky a bundy. Přijďte prosím samořejmě s respirátorem.
  4. Při vstupu do ordinace vám nejprve bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Při teplotě 37,0 a vyšší nebude možné vyšetření uskutečnit.
  5. Lékaři i sestry budou při vyšetření používat respirátory a rukavice..
  6. Recepty vám budou zaslány na mobilní telefon, vezměte ho tedy prosím sebou na vyšetření.
  7. Vyšetření plicních funkcí bude prováděno tak,že po vyšetření bude celá sada  použita na měření dezinfikována. Spotřební materiál jako jsou filtry a naústky budou vyměněny a zlikvidovány.
  8. Hlašte prosím prodělaný covid a očkování proti němu.

Prosíme všechny o trpělivost a disciplínu

děkujeme Kolektivy alergologických ordinací Praha 8 a Praha 5