Alergie na pyl

Sezonní pylová alergie je nejrozšířenějším typem alergie vůbec. Jen u nás jí trpí asi pětina populace.

Tělo alergika  reaguje na běžné látky jako by byly nebezpečné. Přehnanou imunitní reakcíale dosáhne pravého opaku-reakce sama je problémem. Nemocnému způsobí rýmu, vyrážky, nebo dechové obtíže.

Za přemrštěnou odpověď na alergeny mohou protilátky IgE, které se obyčejně v těle vyskytují pouze v malém množství. Když protilátka IgE v krvi alergika přijde do styku s daným alergenem, například s pylovým zrnem, aktivovaná IgE začne mobilizovat zásoby dráždivého mediátoru histaminu, který způsobuje známé příznaky jako kýchání, zarudnutí očí a mnoho dalších.

Alergie je dědičně podmíněná. U dítěte, kde je alergický jeden rodič, je šance na projevení alergie 45%. V případě, že jsou alergici oba z rodičů, bude mít potomek také alergii s 80% pravděpodobností.

Pylová alergie je často označována jako senná rýma, i když ve skutečnosti jde vždy o reakci na kontakt s pylem větrosnubných rostlin. Ty kvetou v našich podmínkách od února do října, podle klimatických podmínek, které se mohou každoročně poměrně výrazně lišit a to až o několik týdnů.

Rozeznáváme tři hlavní období květua to jarních stromů ( od února do poloviny května)- zde dominujícími alergeny jsou břízovité stromy, období letních travin ( od počátku června do poloviny července)- dominující jsou především trávníkové traviny, a nakonec období plevelů -od počátku srpna do konce září), dominujícími alergeny je pyl pelyňku a ambrosie.

Preventivním opatřenímu pylových alergiků je omezení větrání bytů především přes den, větrat je možné v noci a časně ráno, popř. za deště. V bytech je nutno stírat prach na vlhko, omezovat koberce a závěsy. Vhodné je i použití speciálních sítí do oken.

Léčba je pak orientována na aplikaci vakcinačních látek připravených z pylových zrn. Tak dosahujeme snížení hladiny IgE protilátek. V sezonním období je možno tlumit příznaky pylové alergie pomocí antihistaminik.

Informace o výskytu pylů ve vzduchu lze nalézt na adrese : http://www.pylovasluzba.cz/