Stavební činnost na poliklinice Mazurská

Vážení,

Rekonstrukční práce, které na poliklinice  a v okolí probíhají  řadu měsíců ( ale v podstatě již několik let)  a které nám provoz výrazně ztěžují, obec, která je vlastníkem polikliniky, vůbec nezvládá. Stavební firmy postupují  chaoticky, bez jakékoliv odpovědnosti. Již dva roky bojujeme o to, abychom mohli zřídit v ordinaci na naše náklady klimatizaci. To nám nyní bylo také zakázáno, omlouváme se tímto všem pacientům. Když se rekonstruovala okna, obec nakoupila pouze levá, nemůžeme tedy řádně použít ani mobilní klimatizaci.

MUDr. Jindřich Lahovský